จดหมายข่าว Update ความเคลื่อนไหวของเครือข่าย PACT
หุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT)
อ่านจดหมายข่าว ฉบับออนไลน์
 
ISSUE #5 08/2017
PACT Newsletter
Partnership Against Corruption for Thailand
 
 
   
   
     
 
 
 

PwC Forensic Seminar on Global Intelligence (24 ส.ค.)

ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนา PwC Forensic Seminar on Global Intelligence: Understanding and Navigating Risks in Emerging Markets ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Conference, PwC ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์…

read more
 
 
 

BVC launches the ISO 37001 services

Bureau Veritas Certification worldwide is launching the training, gap analysis and certification services for ISO 37001:2016, Anti-bribery management systems…

read more
 
 
 

PwC Consulting (Thailand) ที่ปรึกษา PACT เชิญชวนสมาชิกตอบแบบสำรวจ

PwC ในฐานะ PACT Consulting Partner เชิญชวนองค์กรสมาชิก PACT ให้ความคิดเห็นต่อขอบเขตและรายละเอียดของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยใช้แบบสำรวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก ประจำปี พ.ศ.2561…

read more
 
 
 
 
จดหมายข่าวฉบับนี้ เผยแพร่สำหรับองค์กรสมาชิก ตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในแบบสมัครสมาชิก
หน่วยงานนอกเครือข่าย PACT สามารถ สมัครรับจดหมายข่าว หรือ บอกเลิกการรับจดหมายข่าว
© 2017 PACT Network, สงวนลิขสิทธิ์