หุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT)
อ่านจดหมายข่าว ฉบับออนไลน์
 
Issue #6 01/2018
PACT Newsletter
Partnership Against Corruption for Thailand
 
 
 

PwC Seminar on Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy

 
 

Why Microsoft is adopting the new international anti-bribery standard

 
 
จดหมายข่าวฉบับนี้ เผยแพร่สำหรับองค์กรสมาชิก ตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในแบบสมัครสมาชิก
หน่วยงานนอกเครือข่าย PACT สามารถ สมัครรับจดหมายข่าว หรือ บอกเลิกการรับจดหมายข่าว
© 2018 PACT Network, สงวนลิขสิทธิ์